Zakres Usług oferowanych przez nas:

  • Zapewniamy doradztwo w kwestii zatrudniania pracowników ze Wschodu,
  • kompleksowa rekrutacja specjalistów spełniających określone wymagania,
  • prowadzenie czynności formalno-prawnych w celu uzyskania wiz i uprawnień do podjęcia pracy na terenie RP,
  • koordynowanie przyjazdu pracowników do Polski.