Ankieta dla kandydata na pracownika

1. Dane osobowe

2. Zdobyte doświadczenie

3. Dodatkowe kwalifikacje

4. Doświadczenie zawodowe

5. Umiejętności

  • Prawo jazdy

TakNie

Czy jest to czynne prawo jazdy?
TakNie

  • Znajomość języka polskiego

  • Inne umiejętności

6. Informacje dodatkowe

7. Jaki rodzaj pracy chciałby Pan/chciałaby Pani wykonywać?

8. Oczekiwania

  • PLN brutto/godzina

  • PLN brutto/miesiąc